Det är vi som är Strandahl advokater

Arbetsrätt Brottmål Ekonomisk familjerätt Fastighetsrätt Konkurser och annan obeståndsrätt Tvister och processer

Maria Lindevall

kamrer

070–610 49 70

maria@strandahl.se

Elin Eriksson

konkurshandläggare

026-65 64 00

elin@strandahl.se

Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00