Tvister och processer

Har du eller ditt företag hamnat i tvist som gäller fastighetsrätt, arbetsrätt, affärsjuridik eller något annat område?

Oavsett vilket kan vi företräda er i kontakter med motparten och i domstol eller skiljeförfarande. Det första momentet i dessa ärenden är att eftersöka en förlikning utanför domstol, men om det inte är möjligt har vi mångårig erfarenhet av domstolsprocesser.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00