Brottmål

Med engagemang och integritet företräder våra försvarare misstänkta under rättegång och, i större mål, även under förundersökningen.

Vi säkerställer och bevakar våra klienters rättigheter och anstränger oss alltid till det yttersta för att rättssäkerheten inte ska gå förlorad i processen. Vi åtar oss privata och offentliga försvararuppdrag samt uppdrag som biträde åt målsäganden med tillhörande enskilda anspråk i anledning av brott. Vi har även specialister med de särskilda kunskaper som krävs vid misstankar om ekonomisk brottslighet.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00