Konkurser och annan obeståndsrätt

Företagsrekonstruktion, konkurs eller likvidation – oavsett vad det gäller har vi resurser att bistå företag i kris.

Vi har specialistkompetens inom obeståndsrätt med mångårig erfarenhet av uppdrag som konkursförvaltare och likvidator. Kontakta oss för en snabb inledande analys när ditt företag har hamnat i svårigheter. Efter analysen föreslår vi det förfarande som är det optimala utifrån just ditt företags förutsättningar. På så vis får du eller styrelsen ett gott beslutsunderlag utan onödigt dröjsmål och kan med detta som utgångspunkt välja den bästa lösningen. Vi har förståelse för att ärenden som dessa kräver skyndsam hantering och de har därför hög prioritet hos oss.

Vill du kontakta oss angående en fordran på ett konkursbolag eller om du har rätt till ersättning från lönegarantin kan du maila direkt till konkurs@strandahl.se. Ange vilken konkurs det gäller i mailet.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00