Ekonomisk familjerätt

Vid olika tillfällen i livet kan du behöva hjälp med frågor som rör bodelning, boutredning, arv, testamente, framtidsfullmakter, äktenskapsförord, gåvor m.m.

Vi har specialistkompetens inom området ekonomisk familjerätt och bistår dig gärna med såväl rådgivning som upprättande av handlingar. Vi åtar oss även uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00