Erik Hedvall

Brottmål, ekonomisk familjerätt (arvsrätt, bodelningar, testamenten m.m.), allmän förmögenhetsrätt, tvistemålsprocesser i allmän domstol och skiljenämnder
samt konkurser och annan obeståndsrätt.

Verksam vid Strandahl advokater sedan 2020.
Nordström Advokater, 2013–2020
Tingsnotarietjänstgöring vid Gävle tingsrätt, 2011–2013
Verksam vid advokatbyrå och juristbyrå, 2010–2011

Jur kand, Uppsala Universitet, 2010

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2015.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00