Fastighetsrätt

Byrån har specialistkompetens och mångårig erfarenhet av ett flertal områden inom fastighetsrätt och av fastighetsrättsliga tvister i domstol.

Vi hjälper dig till exempel med entreprenadjuridik och fel i fastighet.

Vi kan även biträda dig med överklaganden av kommunala beslut och inför myndigheter som Lantmäteriet och Länsstyrelsen. Områden där detta kan bli aktuellt är t.ex. plan- och bygglagen, fastighetsbildning, ledningsrätt, gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar samt delar av miljöbalken. 

Vi hjälper dig även med hyresrättsliga frågor som uppsägning för villkorsändring eller avflyttning, hyresförhandling, överlåtelser, förverkande samt medling och förlängningstvister.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00