Arbetsrätt

Vi företräder företag eller organisationer som behöver säga upp anställda eller förhandla om villkoren.

Normalt biträder vi tidigt i processen vid exempelvis omorganisation för att hantera de arbetsrättsliga momenten inklusive förhandling med fackföreningar.  Konsultera oss även när ni ska anställa särskilt kvalificerad personal där det kan behövas konkurrensklausuler eller extra skydd för företagshemligheter. Skulle en tvist inte kunna undvikas företräder vi er i allmän domstol, vid skiljeförfaranden eller i Arbetsdomstolen.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00