Affärsjuridik

Vi biträder såväl stora som mindre företag med olika frågor som uppstår i den löpande verksamheten.

En naturlig del i detta är upprättande eller granskande av avtal. Vi kan även bistå vid bolagsbildning, företagsförvärv, frågor om ansvar för styrelse och VD, reglering av era interna förhållanden genom till exempel aktieägaravtal samt vid ombildning, likvidation och avveckling av företag. Vi upprättar även licensavtal, anställningsavtal, kund- och leverantörsavtal med mera. Om ditt företag råkar ut för en tvist, kan vi företräda er i domstol eller skiljeförfarande.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00