Nils Larsson

Nils är advokat och specialist i fastighetsrätt, främst inom hyra, arrende, servitut och ledningsrätt samt äganderätt. Nils är även en van föreläsare och författare till aktuell juridisk litteratur i fastighetsrätt. Utöver föreläsningar åt utbildningsföretag åtar sig Nils även att ordna och utforma utbildningar och föreläsningar inom ämnesområdet fastighetsrätt åt fastighetsbolag, kommuner och andra.

Verksam vid Strandahl advokater sedan 2022
Nordström Advokater, 2018–2022
Advokatfirman Lindahl 2016–2018
Setterwalls Advokatbyrå 2009–2016
Landahl Öhman Advokatbyrå KB,  2005–2009
Advokatbolaget Larsson & Partners AB, 1992–2004
Levanders Advokatbyrå, 1986–1992
LRF 1977–1986
Solna tingsrätt 1975–1977

Jur kand, Uppsala universitet, 1975

Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1988.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00