Gabriella Grimm

Fastighetsrätt (t.ex. bygglov och byggsanktionsavgifter), allmän affärsjuridik, obeståndsrätt/konkurser, brottmål, samt tvistemålsprocesser i allmän domstol och skiljenämnder.

Verksam vid Strandahl advokater sedan 2022.
Länsstyrelsen Gävleborg, Rättsenheten, 2017–2022
Tingsnotarietjänstgöring vid Gävle tingsrätt, 2014–2016

Jur kand, Uppsala Universitet, 2014


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00