Konkursanspråk

Den som har ett krav på ett bolag som är försatt i konkurs uppmanas att anmäla detta till konkursförvaltningen. Alla krav som anmäls i konkursen kommer att sammanställas i en konkursbouppteckning som ges in till den tingsrätt som fattat beslut om att försätta bolaget i konkurs. Om utdelning blir aktuellt till oprioriterade fordringsägare, exempelvis konsumenter, kommer konkursförvaltningen begära att tingsrätten beslutar att inleda bevakningsförfarande. Du blir i sådana fall direkt kontaktad av tingsrätten med mer information samt en uppmaning att bevaka din fordran i konkursen. Bevakning behöver då ske direkt till tingsrätten för att du inte ska förlora din möjlighet att få utdelning i konkursen. Observera att det kan ta mellan 6-12 månader innan konkursförvaltningen kan lämna något besked huruvida det är aktuellt med utdelning till oprioriterade fordringsägare.

Den som har krav i en konkurs som handläggas av konkursförvaltare på Strandahl Advokater anmäler enklas detta på mailadressen konkurs@strandahl.se. Ange ”Konkursanspråk samt bolagsnamn” i ämnesraden. Underlag i form av utställda fakturor etc bör bifogas.

Avser ditt anspråk fordringar kopplade till presentkort, tillgodohavande, reklamationer, returer, öppet köp etc rekommenderas att du istället fyller i formuläret enligt nedan och bifogar underlag i form av kvitton, orderbekräftelse, följesedlar etc.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00